Creativecenterlogo bglang enlang Autorised

Проверете статуса на Вашата сервизна поръчка

Може да намерите необходимата за попълване информация в издадения при прием "Сервизен Протокол"


Сервизен протокол:
*
Номерът на сервизния протокол е уникален номер, под който е записано Вашето устройство в системата на Криейтив Център. Номерът може да бъде открит на издадения сервизен документ срещу надписа "Сервизен протокол No:".
Пример: СП100000000

Полето е задължително!
Сериен номер: *
Серийният номер е уникален номер, който идентифицира Вашето устройство. Серийният номер се състои от главни букви изписани на латиница и цифри.
Полето е задължително!